Af Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer´s §1, stk. 1, nr. 10 fremgår det, at der kræves tilladelse til at indføre, fremstille eller samle “optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster”.

Af samme bekendtgørelse §2, stk. 1 fremgår det, at der kræves tilladelse til ved overdragelse at erhverve, besidde, bære eller anvende ovenstående elektroniske sigtemidler.

Alt dette lyder måske ganske kompliceret, men det er det heldigvis ikke. Dette kan man gøre online på www.politi.dk. eller via dette link (Du skal have dit NEMID klar).

Hvis du ønsker, at vi skal søge for dig, så skal du underskrive en samtykkeerklæring, som vi skal sende sammen med ansøgningen til politiet. Denne samtykkeerklæring kan du downloade her.

Når du har underskrevet samtykkeerklæringen, scanner du den, hvorefter du sender den til os pr. email på [email protected]. Udover samtykkeerklæringen skal du sende os følgende oplysninger:

  • Fulde navn
  • Adressen, hvor kikkerten skal opbevares
  • Tlf.nr.
  • E-mail
  • Om du i forvejen har en våbentilladelse, som du har betalt for
  • Om du skal bruge den til jagt
  • Og selvfølgelig, hvilken natkikkert riffel sigte, som du ønsker at bestille.

Når vi har dine oplysninger, søger vi for dig. Vi kan af gode grunde ikke sige, hvor lang tid der går, men vores oplevelse er, at Politiet’s 2 centre har fået styr på tingene, og det går ret hurtigt.

Når Politiet har lavet tilladelsen bliver den sendt direkte til din adresse (som b-post).

Download samtykkeerklæringen her