Din brug af dette websted, og de oplysninger der er tilgængelige på webstedet, er underlagt følgende vilkår og betingelser, som du accepterer, når du bruger webstedet. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, har du ikke tilladelse til at bruge webstedet og de oplysninger, der er tilgængelige på webstedet.

Copyright © 2020 KOFLAR. Alle rettigheder forbeholdes.

Alle former for skriftligt og grafisk indhold, software, scripting, video, lyde og andre former for materiale på dette websted er KOFLAR’s ejendom. Dette indhold stilles til rådighed for kunder, medarbejdere og offentligheden af KOFLAR i henhold til gældende lovgivning. Indholdet på dette websted kan når som helst og uden forudgående skriftlig varsel ændres efter KOFLAR’s skøn. Det er ikke tilladt på nogen måde at ændre webstedet samt tryksager og billeder, der er udgivet af KOFLAR.

Ingen garanti.

KOFLAR afgiver ikke erklæringer eller garantier til indeståelse for, at adgangen til dette websted ikke afbrydes eller er fejlfri.

ALLE OPLYSNINGER AFGIVES AF KOFLAR, SOM DE ER OG FOREFINDES, OG UDGØR IKKE NOGEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN SKRIFTLIGT ELLER STILTIENDE. KOFLAR AFGIVER IKKE ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER STILTIENDE GARANTI FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SALGBARHED OG IKKE-KRÆNKELSE.

Ansvarsbegrænsning

KOFLAR PÅTAGER SIG IKKE OVER FOR NOGEN PART ET ANSVAR FOR DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIG ELLER ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF BRUG AF DETTE WEBSTED SAMT I FORBINDELSE MED WEBSTEDER, DER ER FORBUNDET MED DETTE WEBSTED MED HYPERLINK, HERUNDER OG UDEN BEGRÆNSNING TABT FORTJENESTE, DRIFTSAFBRYDELSE, TAB AF PROGRAMMER OG ANDRE DATA PÅ BRUGERENS INFORMATIONSHÅNDTERINGSSYSTEM ELLER PÅ ANDEN MÅDE, OGSÅ I TILFÆLDE, HVOR VI UDTRYKKELIGT ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOMME PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.